Νέοι Τιμοκατάλογοι, ημερομηνίας 25/01/2022

Επιθυμούμε, να σας πληροφορήσουμε ότι, λόγω των νέων αυξήσεων  στην τιμή της βασικής πρώτης ύλης, η εταιρεία υποχρεούται να  προχωρήσει σε  νέα αναθεώρηση των τιμών του δομικού πλέγματος, των πλεγμάτων μανδύα και των πλεγμάτων περίφραξης, προσθέτοντας την χαμηλότερη...

Νέοι Τιμοκατάλογοι, ημερομηνίας 02/08/2021

Επιθυμούμε, να σας πληροφορήσουμε ότι, λόγω των συνεχιζόμενων αυξήσεων  στην τιμή της βασικής πρώτης ύλης, η εταιρεία υποχρεούται να  προχωρήσει σε  νέα αναθεώρηση των τιμών του δομικού πλέγματος, των πλεγμάτων μανδύα και των πλεγμάτων και ρολών περίφραξης,...

Νέοι Τιμοκατάλογοι, ημερομηνίας 23/06/2021

Επιθυμούμε, να σας πληροφορήσουμε ότι, λόγω των συνεχιζόμενων αυξήσεων  στην τιμή της βασικής πρώτης ύλης, η εταιρεία υποχρεούται να  προχωρήσει σε  νέα αναθεώρηση των τιμών του δομικού πλέγματος, των πλεγμάτων μανδύα και των πλεγμάτων περί-φραξης, προσθέτοντας την...

Νέοι Τιμοκατάλογοι, ημερομηνίας 02/06/2021

Επιθυμούμε, να σας πληροφορήσουμε ότι, λόγω των συνεχιζόμενων αυξήσεων  στην τιμή της βασικής πρώτης ύλης, η εταιρεία υποχρεούται να  προχωρήσει σε  νέα αναθεώρηση των τιμών του δομικού πλέγματος, των πλεγμάτων μανδύα και των πλεγμάτων περί-φραξης, προσθέτοντας την...

Νέοι Τιμοκατάλογοι, ημερομηνίας 18/05/2021

Επιθυμούμε, να σας πληροφορήσουμε ότι, λόγω των συνεχιζόμενων αυξήσεων  στην τιμή της βασικής πρώτης ύλης, η εταιρεία υποχρεούται να  προχωρήσει σε  νέα αναθεώρηση των τιμών του δομικού πλέγματος, των πλεγμάτων μανδύα και των πλεγμάτων και ρολών περίφραξης,...

Νέοι Τιμοκατάλογοι, ημερομηνίας 10/05/2021

Επιθυμούμε, να σας πληροφορήσουμε ότι, λόγω των συνεχιζόμενων αυξήσεων στην τιμή της βασικής πρώτης ύλης, η εταιρεία υποχρεούται να προχωρήσει σε νέα αναθεώρηση των τιμών του δομικού πλέγματος, των πλεγμάτων μανδύα και των πλεγμάτων περίφραξης, προσθέτοντας την...

Κενή θέση Τεχνικού Εργοστασίου Παραγωγής

Η πρωτοπόρος βιομηχανία παραγωγής δομικών πλεγμάτων DOMOPLEX LTD, ζητά να προσλάβει για κάλυψη των αναγκών της,  άτομο δραστήριο για τη θέση του Τεχνικού Εργοστασίου με έδρα τη Βιομηχανική περιοχή Αγίου Αθανασίου στη Λεμεσό.  Καθήκοντα  Να προβαίνει σε επιδιόρθωση και...

Αναβάθμιση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νέας έκδοσης του Προτύπου ISO 9001:2015

Η εταιρεία ΔΟΜΟΠΛΕΞ ΛΤΔ, πιστή στις αρχές διαχείρισης και συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κατάρτισης MKR Mansystems Business Consultants, προχωρεί στην κατάρτιση του προσωπικού της με σκοπό την έγκαιρη...