Επιθυμούμε, να σας πληροφορήσουμε ότι, λόγω των συνεχιζόμενων αυξήσεων  στην τιμή της βασικής πρώτης ύλης, η εταιρεία υποχρεούται να  προχωρήσει σε  νέα αναθεώρηση των τιμών του δομικού πλέγματος, των πλεγμάτων μανδύα και των πλεγμάτων και ρολών περίφραξης, προσθέτοντας την χαμηλότερη αναλογική αύξηση, για κάλυψη των κοστολογικών αυτών αυξήσεων.

Τονίζουμε ότι, για ακόμη μια φορά, καθορίσαμε τις τιμές των Πλεγμάτων Μανδύα σε χαμηλότερα επίπεδα, ώστε να σας δοθεί η δυνατότητα τοποθέτησης/εμπορίας Μανδυών (δηλ. κλωβών συνδετήρων δοκών και κολωνών) σε πιο προσιτές τιμές. Η εταιρεία θα επιδιώξει να συζητήσει μαζί σας τους καλύτερους τρόπους για περαιτέρω ανάπτυξη της μεταξύ μας συνεργασίας και στο τομέα αυτό, με την επίσκεψη εκπροσώπου μας το συντομότερο.   

Οι νέοι τιμοκατάλογοι θα ισχύουν από τις 18 Μαΐου 2021. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Υπενθυμίζουμε ότι η εταιρεία DOMOPLEX LTD, ως η πρωτοπόρος βιομηχανία κατασκευής Δομικών Πλεγμάτων του τόπου, παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής ειδικών μεγεθών, τόσο σε Δομικά Πλέγματα, όσο και σε Πλέγματα Μανδυών, σε ελκυστικές τιμές και όρους που θα συμφωνούνται για κάθε περίπτωση. 

Παραμένουμε πρόθυμα στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινήσεις και περαιτέρω ανάπτυξη της μεταξύ μας συνεργασίας.                                                                                  

Με εκτίμηση,
Για DOMOPLEX LTD
Μάριος Σάββα
Διευθυντής Πωλήσεων & Μάρκετινγκ

συν.: Τιμοκατάλογος Δομικών Πλεγμάτων, ημερομηνίας 18/05/2021

 

neoi-timokatalogoi-imerominias-18-05-2021