Η πρωτοπόρος βιομηχανία παραγωγής δομικών πλεγμάτων DOMOPLEX LTD, ζητά να προσλάβει για κάλυψη των αναγκών της,  άτομο δραστήριο για τη θέση του Τεχνικού Εργοστασίου με έδρα τη Βιομηχανική περιοχή Αγίου Αθανασίου στη Λεμεσό. 

Καθήκοντα 

  • Να προβαίνει σε επιδιόρθωση και προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων του εργοστασίου.
  • Να διασφαλίζει την καλή και ακριβή λειτουργία των μηχανημάτων.
  • Να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται το στοκ εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και  εργαλείων στην αποθήκη.
  • Να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν από τους  προϊσταμένους του. 

Προσόντα 

  • Απόφοιτος Γυμνασίου ή Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής.
  • Γνώση χειρισμού μηχανημάτων όπως  ηλεκτροκόλληση, τόρνος , φρέζα κλπ.
  • Βασικές γνώσεις ηλεκτρολογίας.
  • Εργασιακή πείρα σε εργοστασιακούς χώρους που χρησιμοποιούν μηχανήματα παραγωγής και γνώση οδήγησης Forklift θα θεωρηθούν πρόσθετα προσόντα.

Απολαβές 

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας, 13ος μισθός και ταμείο προνοίας.

Οι ενδιαφερόμενοι,  παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μέχρι τις 23 Αυγούστου 2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gkatsiolides@domoplex.com.cy ή  στον αριθμό fax: 25723715.

 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Σημείωση 

Σε προσωπική  συνέντευξη θα ειδοποιηθούν μόνον  οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.