Επιθυμούμε, να σας πληροφορήσουμε ότι, λόγω των νέων αυξήσεων  στην τιμή της βασικής πρώτης ύλης, η εταιρεία υποχρεούται να  προχωρήσει σε  νέα αναθεώρηση των τιμών του δομικού πλέγματος, των πλεγμάτων μανδύα και των πλεγμάτων περίφραξης, προσθέτοντας την χαμηλότερη αναλογική αύξηση, για κάλυψη των κοστολογικών αυτών αυξήσεων.

Τονίζουμε ότι, για ακόμη μια φορά, καθορίσαμε τις τιμές των Πλεγμάτων Μανδύα σε χαμηλότερα επίπεδα, ώστε να σας δοθεί η δυνατότητα τοποθέτησης/εμπορίας Μανδυών (δηλ. κλωβών συνδετήρων δοκών και κολωνών) σε πιο προσιτές τιμές

Οι νέοι τιμοκατάλογοι θα ισχύουν από τις 27 Ιανουαρίου 2022. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Παραμένουμε πρόθυμα στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινήσεις και περαιτέρω ανάπτυξη της μεταξύ μας συνεργασίας.                                                                                  

Με εκτίμηση,
Για DOMOPLEX LTD
Μάριος Σάββα

Διευθυντής Πωλήσεων & Μάρκετινγκ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΟΜΟΠΛΕΞ ΛΤΔ Νο. 105