ΔΟΜΟΠΛΕΞ ΛΤΔ

H εταιρεία ΔΟΜΟΠΛΕΞ ΛΤΔ δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία όλων των ειδών πλεγμάτων, από συγκολλημένο σύρμα ή ευθύγραμμες ράβδους χάλυβα Οπλισμού, κατέχοντας ηγετική θέση στην Κυπριακή αγορά.

Πολιτική της ΔΟΜΟΠΛΕΞ ΛΤΔ είναι να αναπτύσσει, να παράγει και να εμπορεύεται προϊόντα υψηλής ποιότητας, τα οποία να ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών της, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των νέων ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

Περισσότερα >

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η χρήση δομικών πλεγμάτων (σχαρών), τυποποιημένων ή μη, πλεγμάτων περίφραξης  σε φύλλα ή ρολά αλλά και η χρήση πλεγμάτων για την κατασκευή του εγκάρσιου οπλισμού (συνδετήρες) κολονών, τοιχίων, δοκών και θεμελιοδοκών έχει καθιερωθεί στην Κυπριακή Αγορά λόγω των πολλαπλών και άμεσων πλεονεκτημάτων που προσφέρουν.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τα συνήθη ή ειδικά  δομικά πλεγμάτων (σχάρες), τα πλέγματα Μανδύα για την κατασκευή του εγκάρσιου οπλισμού δομικών στοιχείων (συνδετήρες) και οι έτοιμοι κλωβοί SIDEFOR (βιομηχανικοί κλωβοί συνδετήρων) συνεχίζουν την επιτυχημένη πορεία τους στη Κυπριακή Αγορά με συνεχώς αυξανόμενες χρήσεις και εφαρμογές στις κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, τόσο έναντι άλλων τρόπων επεξεργασίας και διαμόρφωσης, όσο και έναντι άλλων πλεγμάτων της αγοράς.

Περισσότερα >

Τα προϊόντα

Η χρήση δομικών πλεγμάτων (σχαρών), τυποποιημένων ή μη, πλεγμάτων περίφραξης σε φύλλα ή ρολά αλλά και η χρήση πλεγμάτων για την κατασκευή του εγκάρσιου οπλισμού (συνδετήρες) κολονών, τοιχίων, δοκών και θεμελιοδοκών έχει καθιερωθεί στην Κυπριακή Αγορά λόγω των πολλαπλών και άμεσων πλεονεκτημάτων που προσφέρουν.