Καταρχήν, με την ευκαιρία του νέου έτους, η διεύθυνση και το προσωπικό της εταιρείας μας, σας εύχονται να έχετε Ένα Καλό, Ασφαλές και Δημιουργικό Νέο Έτος 2023.
Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσουμε ότι προχωρούμε σε περαιτέρω σημαντική μείωση των τιμών του δομικού πλέγματος, των πλεγμάτων μανδύα, καθώς επίσης των γαλβανισμένων ρολών και πλεγμάτων περίφραξης λόγω μείωσης του κόστους προμήθειας της πρώτης ύλης.

Με στόχο να σας δοθεί η δυνατότητα τοποθέτησης/εμπορίας Μανδυών (δηλ. κλωβών συνδετήρων δοκών και κολωνών), τονίζουμε ότι, καθορίσαμε τις τιμές των Πλεγμάτων Μανδύα σε χαμηλότερα και πιο προσιτά επίπεδα.

Οι νέοι τιμοκατάλογοι ισχύουν από τις 09 Ιανουαρίου 2023.

Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Η μεταξύ μας συνεργασία και η περαιτέρω ανάπτυξη της, αποτελεί για εμάς ύψιστη προτεραιότητα, γιαυτό και παραμένουμε πρόθυμα στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινήσεις.

Με εκτίμηση,
Για DOMOPLEX LTD
Μάριος Σάββα

Διευθυντής Πωλήσεων & Μάρκετινγκ

συν.: Τιμοκατάλογος Δομικών Πλεγμάτων και Πλεγμάτων Περίφραξης, ημερομηνίας 09/01/2023
Τιμοκατάλογος Συγκολλητών Συρματοπλεγμάτων Περίφραξης ημερομηνίας 09/01/2023

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΟΜΟΠΛΕΞ ΛΤΔ Νο. 111

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ Νο. 17

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΑΡΑΣ ΜΑΝΔΥΑ Νο. 110 & 64