Μηχανικός Πωλήσεων

Φεβ 9, 2024 | Κενές θέσεις εργασίας

Αν είσαι νέος/α, φιλόδοξος/α και σου αρέσουν οι προκλήσεις, αν ψάχνεις μια αξιόπιστη εταιρεία και καθιερωμένη εταιρεία που προσφέρει προοπτική ανέλιξης, τότε αυτή η αγγελία σε ενδιαφέρει.

Η εταιρεία DOMOPLEX LTD, πρωτοπόρος βιομηχανία στην παραγωγή δομικών πλεγμάτων, μανδυών και συγκολλημένων συρματοπλεγμάτων περίφραξης, ζητά να προσλάβει άτομο για τη θέση του Μηχανικού Πωλήσεων.

Κύρια Καθήκοντα

 • Επίτευξη των εμπορικών στόχων της εταιρείας μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγκεκριμένων πλάνων και ενεργειών.
 • Διατήρηση και ανάπτυξη πελατολογίου μέσω συστηματικών επαφών ή και άλλων ενεργειών.
 • Υποστήριξη πελατών σε σχεδιαστικά θέματα χρήσης των πλεγμάτων και μανδυών.
 • Ετοιμασία και υποβολή προσφορών προς τους πελάτες της εταιρείας.
 • Άλλα σχετικά καθήκοντα που θα ανατίθενται από την Διεύθυνση της εταιρείας.

Κύρια Προσόντα

 • Πτυχίο στον κλάδο Πολιτικής Μηχανικής ή άλλου συναφούς κλάδου Μηχανικής.
 • Ενδιαφέρον για τον τομέα των πωλήσεων.
 • Δεξιότητες στην προώθηση των προϊόντων της εταιρείας.
 • Δεξιότητες επικοινωνίας και ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων.
 • Εξαιρετική γνώση Ελληνικής και πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
 • Πολύ καλές γνώσεις χειρισμού Η/Υ .
 • Γνώση AUTOCAD ή και σχεδιαστικών προγραμμάτων τύπου AUTOCAD θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Εργασιακή εμπειρία στις πωλήσεις θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Απολαβές

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας που περιλαμβάνει Ταμείο Προνοίας, 13ο μισθό, σχέδιο κινήτρων, εταιρικό αυτοκίνητο κ.α.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@domoplex.com.cy

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Σημείωση

Θα ειδοποιηθούν μόνο οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.