Καλωσορίζουμε στο προσωπικό της εταιρείας μας, DOMOPLEX LTD, τον κo. Αντρέα Διάκου ο οποίος θα συμπληρώσει την ομάδα των πωλητών.

Αναλαμβάνει καθήκοντα πωλητή με κύριο τομέα την παρακολούθηση των εμπόρων-μεταπωλητών.

Ο Αντρέας αναλαμβάνει σταδιακά τα καθήκοντα του συνάδελφου κου. Ηλία Κουνέ, ο οποίος θα αφυπηρετήσει σύντομα.

Από όλους εμάς στη DOMOPLEX LTD θα έχει κάθε υποστήριξη και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα καθήκοντα που αναλαμβάνει!

Η συμβολή του στην επιτυχία των στόχων της εταιρείας μας αναμένεται να είναι καθοριστική!