Συγκολλημένο Συρματόπλεγμα Περίφραξης σε ρολά

Παράγεται σύμφωνα με το Κυπριακό/ Ευρωπαϊκό πρότυπο CYS EN 10223-4:1998 από σύνηθες γαλβανισμένο (σύμφωνα με το Κυπριακό/ Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 10244-1 και EN 10244-2 class C) μαλακό σύρμα λείας διατομής.

Συγκολλημένο Συρματόπλεγμα Περίφραξης σε ρολά

  • Στερεότητα
  • Ευκολία και ταχύτητα στην τοποθέτηση
  • Ωραία και σύγχρονη λύση

Συγκολλημένο Συρματόπλεγμα Περίφραξης σε ρολά παράγεται σύμφωνα με το Κυπριακό/ Ευρωπαϊκό πρότυπο CYS EN 10223-4:1998 από σύνηθες γαλβανισμένο (σύμφωνα με το Κυπριακό/ Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 10244-1 και EN 10244-2 class C) μαλακό σύρμα λείας διατομής.

Αποθέματα και δυνατότητες

Τα Συγκολλημένα Συρματοπλέγματα Περίφραξης σε ρολό παράγονται τυποποιημένα σε διάμετρο 1,8mm ή 2,0mm, μήκος 20,0m ή 25,0m και προκαθορισμένες διαστάσεις βρόχου και πλάτος που διαφέρουν μεταξύ των.

Τα τυποποιημένα Συρματοπλέγματα Περίφραξης διατίθενται σε απόθεμα στο εργοστάσιο, απ’ όπου πωλούνται μόνο ολόκληρα ρολά. Όλα τα τυποποιημένα είδη φαίνονται στον Πίνακα 6.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ειδικών παραγγελιών Συρματοπλεγμάτων Περίφραξης σε ρολό. Σχετικές λεπτομέρειες, τιμές και όροι συμφωνούνται για κάθε περίπτωση.

Χρήσεις

Το Συγκολλημένο Συρματόπλεγμα Περίφραξης σε ρολό προσφέρεται για χρήση σε γενικές περιπτώσεις περιφράξεων και για οπλισμό ελέγχου ρηγμάτωσης υποδαπέδων (“screed anti-crack reinforcement”). Επίσης αποτελεί ιδανική λύση για οπλισμό εκτοξευόμενου σκυροδέματος (“shotcrete” ή “gunite”) σε περιπτώσεις αντιστήριξης πρανών καθώς και για ενίσχυση κονιαμάτων τοιχοποιίας.

Ζητήστε την προσφορά σας σήμερα

8 + 6 =