Συγκολλημένο Πλέγμα Περίφραξης σε φύλλα

Παράγεται σύμφωνα με το Κυπριακό/ Ευρωπαϊκό πρότυπο CYS EN 10223-4:1998 από χάλυβα ψηλής αντοχής και συνάφειας. Ο χάλυβας διαμορφώνεται με ψυχρή έλαση, σύμφωνα με το πρότυπο BS 4482.

Συγκολλημένο Πλέγμα Περίφραξης σε φύλλα

  • Στερεότητα
  • Ευκολία και ταχύτητα στην τοποθέτηση
  • Ωραία και σύγχρονη λύση

Τα Συγκολλημένα Πλέγματα Περίφραξης σε φύλλα παράγονται από σύρμα μαύρο (κοινό) ή γαλβανισμένο.

Τα Πλέγματα τύπου F1 & F2 φέρουν οδοντώσεις στην επιφάνεια των, ενώ τα F3 & F4 έχουν λεία και στρογγυλή διατομή. Το Συγκολλημένο Γαλβανισμένο Πλέγμα Περίφραξης σε φύλλα, εισάγεται από την  Ελληνική εταιρεία «ΕΡΛΙΚΟΝ  Επεξεργασία Συρμάτων Α.Β.Ε.», που ανήκει στον συνδεδεμένο με τη ΔΟΜΟΠΛΕΞ ΛΤΔ Όμιλο «ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.». Παράγεται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 10223-4:1998 από κοινό γαλβανισμένο (σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 10244-2 class D) ημίσκληρο σύρμα λείας διατομής.

Αποθέματα και δυνατότητες

Τα Κοινά Πλέγματα Περίφραξης προσφέρονται τυποποιημένα σε διάμετρο 5mm (τα τύπου F1 & F2) και 4mm (τα τύπου F3 & F4) σε καθορισμένες διαστάσεις βρόχου και διαστάσεις πλεγμάτων που διαφέρουν μεταξύ των.

Τα Γαλβανισμένα Πλέγματα Περίφραξης προσφέρονται τυποποιημένα σε διάμετρο   3,5 mm σε προκαθορισμένες διαστάσεις βρόχου και διαστάσεις πλεγμάτων που διαφέρουν μεταξύ των.

Τα  τυποποιημένα Πλέγματα Περίφραξης διατίθενται σε απόθεμα στο εργοστάσιο, από όπου πωλούνται μόνο σε δέματα. Όλα τα τυποποιημένα είδη φαίνονται στον Πίνακα 5.

Υπάρχει η δυνατότητα ειδικών παραγγελιών Πλέγματος Περίφραξης για σημαντικές ποσότητες. Σχετικές λεπτομέρειες, τιμές και όροι συμφωνούνται για κάθε περίπτωση.

Χρήσεις

Τα Πλέγματα Περίφραξης τύπου F1 & F2 χρησιμοποιούνται για περιφράξεις κτηνοτροφικών μονάδων ή μεγάλων αγροτικών τεμαχίων ενώ τα Πλέγματα τύπου F3 & F4 για κάγκελα, μεταλλικά έπιπλα και διαχωριστικά.

Τα Γαλβανισμένα Πλέγματα Περίφραξης F3 Galv. & F7 Galv. χρησιμοποιούνται σε γενικές περιφράξεις και περιφράξεις αποθηκευτικών και αθλητικών χώρων.

Ζητήστε την προσφορά σας σήμερα

13 + 10 =