Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσουμε ότι προχωρούμε σε σημαντική μείωση των τιμών του δομικού πλέγματος, των πλεγμάτων μανδύα και των πλεγμάτων περίφραξης λόγω μείωσης του κόστους προμήθειας της πρώτης ύλης.

Με στόχο να σας δοθεί η δυνατότητα τοποθέτησης/εμπορίας Μανδυών (δηλ. κλωβών συνδετήρων δοκών και κολωνών), τονίζουμε ότι, καθορίσαμε τις τιμές των Πλεγμάτων Μανδύα σε χαμηλότερα και πιο προσιτά επίπεδα.

Οι νέοι τιμοκατάλογοι ισχύουν από τις 17 Οκτωβρίου 2022.

Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Η μεταξύ μας συνεργασία και η περαιτέρω ανάπτυξη της, αποτελεί για εμάς ύψιστη προτεραιότητα, γι΄αυτό και παραμένουμε πρόθυμα στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινήσεις.

Με εκτίμηση,
Για DOMOPLEX LTD
Μάριος Σάββα

Διευθυντής Πωλήσεων & Μάρκετινγκ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΟΜΟΠΛΕΞ ΛΤΔ Νο. 110