Πιστοποιήσεις Ποιότητας

 Προδιαγραφές και ποιότητα

Τα δομικά πλέγματα, πλέγματα μανδύα και SIDEFOR παράγονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ10080 και το Κυπριακό CYS 302:2010 (αντίστοιχο του BS4449:2005 και του ΕΛΟΤ 1421) από χάλυβα υψηλής αντοχής και συνάφειας, με οδοντώσεις στην επιφάνεια του, τεχνικής κατηγορίας B500Α για διαμέτρους μέχρι 8mm και B500C για μεγαλύτερες διαμέτρους. 

Στη μονάδα παραγωγής  εφαρμόζεται Πιστοποιημένο Σύστημα Ελέγχου Ποιότητας, σύμφωνα με το ISO 9001: 2015. Όλα τα προϊόντα ελέγχονται στο Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου της Εταιρείας, το οποίο είναι σε θέση,  όποτε του  ζητηθεί, να προμηθεύσει τα σχετικά Πιστοποιητικά Ελέγχου (Test Certificates).

Ζητήστε την προσφορά σας σήμερα

6 + 9 =