Εφαρμογές

Τα συνήθη ή ειδικά  δομικά πλεγμάτων (σχάρες), τα πλέγματα Μανδύα για την κατασκευή του εγκάρσιου οπλισμού δομικών στοιχείων (συνδετήρες) και οι έτοιμοι κλωβοί SIDEFOR(βιομηχανικοί κλωβοί συνδετήρων) συνεχίζουν την επιτυχημένη πορεία τους στη Κυπριακή Αγορά με συνεχώς αυξανόμενες χρήσεις και εφαρμογές στις κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα τόσο έναντι άλλων τρόπων επεξεργασίας και διαμόρφωσης, όσο και έναντι άλλων πλεγμάτων της αγοράς.

 

Δάπεδα οικοδομών, αποθηκών και εργοστασίων και/ή άλλες κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Το Συγκολλημένο Δομικό Πλέγμα(σχάρα) αποτελεί εύκολη και οικονομική λύση για οπλισμό σε δάπεδα οικοδομών, αποθηκών και εργοστασίων, καθώς και σε άλλες κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, όπως συμπαγείς, δοκιδωτές ή μυκητοειδείς πλάκες, τοιχώματα, κανάλια, οχετούς, πισίνες, δεξαμενές κ.λ.π.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ειδικών παραγγελιών Δομικού Πλέγματος με την μία ή και τις δύο διαμέτρους να είναι από 4.2 μέχρι 12 mm (Στην περίπτωση της διαμέτρου 12 mm, μόνο τα σύρματα προς μία από τις δύο κατευθύνσεις μπορούν να  είναι αυτής της διαμέτρου) σε διαστάσεις πλέγματος και βρόγχου και διάμετρο οπλισμού σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου.

Το τυποποιημένο και ειδικό Δομικό Πλέγμα της ΔΟΜΟΠΛΕΞ ΛΤΔ προσφέρεται και σε λυγισμένη μορφή, έτοιμο προς χρήση (για τοιχώματα, κανάλια, οχετούς, πισίνες, δεξαμενές κ.λ.π.) από όλα τα συνεργαζόμενα με την εταιρεία κέντρα λυγίσματος.

Υποστυλώματα

Το Πλέγμα Υποστυλωμάτων SD (Μανδύας) είναι ένα προϊόν  που έχει διαφοροποιήσει τα δεδομένα στον τομέα των κατασκευών και έχει υιοθετηθεί ανεπιφύλακτα από Μηχανικούς, Εργολάβους, Developers και Σιδεράδες. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί, οι πιο σημαντικοί από τους οποίους είναι η ταχύτητα στη διαμόρφωση και τοποθέτηση, μειώνοντας σημαντικά το κόστος εφαρμογής αλλά και η ακρίβεια και σταθερότητα του οπλισμού κατά τη σκυροδέτηση, προσθέτοντας έτσι στη αντισεισμικότητα της κατασκευής. Παράλληλα διευκολύνει την επίβλεψη και τον έλεγχο από τους επιβλέποντας Πολιτικούς Μηχανικούς.

Ο Μανδύας συνδετήρων είναι συγκολλημένο πλέγμα με κύριο οπλισμό στη μία κατεύθυνση και συνδετήρια σύρματα στην άλλη, το οποίο με ειδική μηχανή λυγίσματος (“στράντζα” ή “bending machine”) κάμπτεται σε “κλωβό συνδετήρων” συγκολλημένων σε συγκεκριμένες αποστάσεις. Με απλή τοποθέτηση του κύριου οπλισμού έχετε έτοιμες τις κολώνες της οικοδομής σας.

Οι αυξημένες ανάγκες αντισεισμικού σχεδιασμού έχουν οδηγήσει σε υποστυλώματα με πιο πολύπλοκα  γεωμετρικά σχήματα και/ή μεγαλύτερα μεγέθη συνδετήρων. Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των Πλεγμάτων Υποστυλωμάτων τύπου SIDEFOR(SD), που με τα μεγάλα αναπτύγματα τους επιτρέπουν την κατασκευή τέτοιων πολύπλοκων κλωβών συνδετήρων. Επιπλέον, είναι εφικτή η δημιουργία των διπλών αγκίστρων 135° ακόμα και στις περιπτώσεις μικρών ορθογωνικών ή τετραγωνικών υποστυλωμάτων, όπου τα δύο άγκιστρα γίνονται στο ίδιο άκρο του συνδετήρα. Τα Πλέγματα Υποστυλωμάτων SD της ΔΟΜΟΠΛΕΞ ΛΤΔ, με αποστάσεις μεταξύ των εγκαρσίων ράβδων 100mm και δυνατότητα χρησιμοποίησης συνδετήρων διαμέτρου μέχρι και Υ12mm, ανταποκρίνονται στο σύνολο των ιδιαίτερων απαιτήσεων του εγκάρσιου οπλισμού σε έργα από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Δοκοί

Στα συνήθη οικοδομικά έργα οι συνδετήρες δοκών είναι απλής ορθογωνικής μορφής, δίτμητοι ή τετράτμητοι ανάλογα με το πλάτος της δοκού. Η κατασκευή τους γίνεται εύκολα με τη χρήση Πλεγμάτων Μανδύα και/ή  Βιομηχανικών κλωβών συνδετήρων δοκών και θεμελιοδοκών, τύπου SIDEFOR.

Στις περιπτώσεις “μεγάλων” οικοδομικών έργων, όπου τα αναπτύγματα των δοκών είναι μεγάλα και συνεπώς οι δοκοί έχουν μεγαλύτερο ύψος και/ή πιο πολύπλοκα  γεωμετρικά σχήματα, τα Πλέγματα Υποστυλωμάτων SD επιτρέπουν την κατασκευή οπλισμού τέτοιων δοκών και πεδιλοδοκών. Επίσης, επιτρέπουν τη δημιουργία διπλών αγκίστρων 135°.

Τοιχώματα

Τα τοιχώματα είναι δομικά στοιχεία αυξημένης ακαμψίας και αντοχής, τα οποία έχουν αντικαταστήσει σε μεγάλο μέρος στις σύγχρονες κατασκευές τα κλασσικά υποστυλώματα. Στα τοιχώματα συνήθως οι οπλισμοί διαμορφώνονται με ακραία υποστυλώματα ορθογωνικής μορφής ή σχήματος ταυ (Τ), γάμμα (Γ), πι (Π), τα οποία αποτελούνται στις συνήθεις περιπτώσεις από περισσότερους σύνθετους συνδετήρες.

Οι έτοιμοι κλωβοί SIDEFOR και ο Μανδύας συνδετήρων προσφέρουν αξιόπιστα διάφορες δυνατότητες όπλισης των τοιχωμάτων, προσφέροντας μεγαλύτερη ακαμψία λόγω της βιομηχανικής ποιότητας προκατασκευής του οπλισμού, γρήγορη και εύκολη κατασκευή και τοποθέτηση του, αλλά και μεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία στην εφαρμογή της μελέτης.

Το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό μας είναι έτοιμο να σας εξυπηρετήσει όποτε το χρειαστείτε.
Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ζητήστε την προσφορά σας σήμερα

3 + 9 =