Επιθυμούμε, να σας πληροφορήσουμε ότι, λόγω των συνεχιζόμενων αυξήσεων στην τιμή
της βασικής πρώτης ύλης, η εταιρεία υποχρεούται να προχωρήσει σε νέα αναθεώρηση
των τιμών των δομικών πλεγμάτων, των πλεγμάτων μανδύα, καθώς επίσης των
γαλβανισμένων ρολών και πλεγμάτων περίφραξης προσθέτοντας την χαμηλότερη
αναλογική αύξηση, για κάλυψη των κοστολογικών αυτών αυξήσεων.

Τονίζουμε ότι, για ακόμη μια φορά, καθορίσαμε τις τιμές των Πλεγμάτων Μανδύα σε
χαμηλότερα επίπεδα, ώστε να σας δοθεί η δυνατότητα τοποθέτησης/εμπορίας Μανδυών
(δηλ. κλωβών συνδετήρων δοκών και κολωνών) σε πιο προσιτές τιμές.

Οι νέοι τιμοκατάλογοι θα ισχύουν από τις 14 Φεβρουαρίου 2022.

Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Παραμένουμε πρόθυμα στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινήσεις και
περαιτέρω ανάπτυξη της μεταξύ μας συνεργασίας.

Με εκτίμηση,
Για DOMOPLEX LTD
Μάριος Σάββα

Διευθυντής Πωλήσεων & Μάρκετινγκ

 

timokatalogos-galvanismenon-rolon-perifraxis-no-13 timokatalogos-domoplex-ltd-no-106