Πλέγμα Μανδύα

Ο Προκατασκευασμένος Εγκάρσιος Οπλισμός (Μανδύας) παράγεται σύμφωνα με τα πρότυπα CYS 302 και CYS EN 10080 από χάλυβα υψηλής αντοχής και συνάφειας, με οδοντώσεις στην επιφάνεια του, τεχνικής κατηγορίας Β500C, πληρώντας τις απαιτήσεις του Ευροκώδικα 8 για αντισεισμικό σχεδιασμό.     

Πλέγμα Μανδύα (Προκατασκευασμένος Εγκάρσιος Οπλισμός προς αντικατάσταση των συνδετήρων δομικών στοιχείων)

 • Συντελεί στην αντισεισμικότητα της κατασκευής με τη τοποθέτηση όλων των συνδετήρων στην ορθή θέση, χωρίς κίνδυνο μετατόπισης (αφού είναι συγκολλημένοι)
 • Βιομηχανικός έλεγχος της ποιότητας κατά την παραγωγή
 • Συμβάλλει στην ομοιομορφία και την τυποποίηση (ακρίβεια στη γεωμετρία)
 • Επιτυγχάνει ταχύτητα στην κατασκευή (ταχύτητα στη διαμόρφωση και την τοποθέτηση)
 • Προσφέρει εξοικονόμηση εργατικών και υλικών από την κατάργηση του «δεσίματος» των συνδετήρων. Ειδικά για τον Σιδερά, αφαιρεί σημαντική εργασία στην ετοιμασία των συνδετήρων, που δεν πληρώνεται ανάλογα, λόγω του ελαφρού των βάρους (σε σχέση με τον υπόλοιπο οπλισμό)
 • Δυνατότητα ειδικών παραγγελιών
 • Διευκολύνει την επίβλεψη και τον έλεγχο
 • Όριο διαρροής, Re: ≥ 500MPa (N/mm²) για αξιόπιστη αναλογία αποτυχίας <5%  (p=0.95) με πιθανότητα 90%
 • Λόγος εφελκυστικής αντοχής / ορίου διαρροής, 
  Rm/Re ≥ 1,15 
  Rm/Re ≤ 1,35
  για αξιόπιστη αναλογία αποτυχίας <10%  (p=0.95) με πιθανότητα 90%
 • Συνολική επιμήκυνση στο μέγιστο φορτίο, Agt ≥ 7,5%
 • Λόγος πραγματικής τιμής ορίου διαρροής / καθορισμένης τιμής διαρροής, Re,act/Re,nom ≤ 1,25

Η καθορισμένη ελάχιστη τιμή της διατμητικής δύναμης των συγκολλημένων συνδέσεων (δηλαδή η αντοχή συγκόλλησης του κόμβου), Fs είναι  ≥0,25xRexAn, όπου An είναι η επιφάνεια της ονομαστικής διατομής του μεγαλύτερου σύρματος στο σημείο ένωσης λεπτότερης ράβδου του κόμβου.

Αποθέματα και δυνατότητες

Υπάρχουν πλέον τυποποιημένες 3 σειρές πλεγμάτων Μανδύα ( Υ8/100mm, Υ8/125mm και Υ10/100mm). Σε όλες τις περιπτώσεις οι ράβδοι των συνδετήρων είναι συγκολλημένες ομοιόμορφα και με ακρίβεια ανά 100mm (και ανά 125mm για πλέγματα Υ8 μόνο) με αραιές συνδετήριες ράβδους. Οι συνδετήριες ράβδοι είναι από μαλακό σύρμα Ǿ5,5mm για τα πλέγματα Υ8 και Ǿ6mm για τα πλέγματα Υ10.   

Τα τυποποιημένα πλέγματα Μανδύα παράγονται σε μήκος 3,0m, λόγω του μεγέθους της μηχανής λυγίσματος. Το πλάτος (που αποτελεί ουσιαστικά το μήκος των συνδετήρων σε ανάπτυξη) ποικίλει από 0,80m μέχρι και 2,80m.   

Τα τυποποιημένα πλέγματα Μανδύα υπάρχουν συνήθως σε απόθεμα στο εργοστάσιο, απ’ όπου διατίθενται μόνο σε δέματα. Όλα τα τυποποιημένα είδη φαίνονται στο Πίνακα 2 ( Υ8/100mm, Υ8/125mm ) και Πίνακα 3 (Υ10/100mm).

Υπάρχει η δυνατότητα ειδικών παραγγελιών πλεγμάτων Μανδύα σε πλάτος, μήκος, αποστάσεις και διάμετρο οπλισμού σε τιμές και όρους που συμφωνούνται για κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Τα πλέγματα Μανδύα της ΔΟΜΟΠΛΕΞ ΛΤΔ προσφέρονται και σε λυγισμένη μορφή, έτοιμα προς χρήση (για θεμελιοδοκούς, κολώνες, τοιχώματα, δοκούς κ.λ.π.) από τη συνδεδεμένη εταιρεία ΣΙΔΕΠ ΛΤΔ καθώς και από άλλους συνεργάτες λυγιστικών κέντρων.

Χρήσεις

Ο Μανδύας συνδετήρων είναι συγκολλημένο πλέγμα με κύριο οπλισμό στη μία κατεύθυνση και συνδετήρια σύρματα στην άλλη. Κάμπτεται με ειδική μηχανή λυγίσματος (“στράντζα” ή “bending machine”) σε συνεργείο λυγίσματος ή στο εργοστάσιο σε “κλωβό συνδετήρων” συγκολλημένων σε συγκεκριμένες αποστάσεις. Μετά τοποθετείται και “δένεται” ο κύριος οπλισμός του συγκεκριμένου στοιχείου. Χρησιμοποιείται σε θεμελιοδοκούς, κολώνες, τοιχώματα και δοκούς. Το Προϊόν αυτό έχει διαφοροποιήσει τα δεδομένα στον τομέα των κατασκευών και έχει υιοθετηθεί ανεπιφύλακτα από Πολιτικούς Μηχανικούς, Εργολάβους, Επιχειρηματίες Ανάπτυξης Γης (Developers) και σιδεράδες. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί, μερικοί από τους οποίους είναι: 

 • Συντελεί στην αντισεισμικότητα της κατασκευής με τη τοποθέτηση όλων των συνδετήρων στην ορθή θέση, χωρίς κίνδυνο μετατόπισης (αφού είναι συγκολλημένοι)
 • Συμβάλλει στην ομοιομορφία και την τυποποίηση
 • Επιτυγχάνει ταχύτητα στην κατασκευή
 • Προσφέρει εξοικονόμηση εργατικών και υλικών από την κατάργηση του «δεσίματος» των συνδετήρων. Ειδικά για τον Σιδερά αφαιρεί σημαντική εργασία στην ετοιμασία των συνδετήρων, που δεν πληρώνεται ανάλογα, λόγω του ελαφρού των βάρους (σε σχέση με τον υπόλοιπο οπλισμό)
 • Διευκολύνει την επίβλεψη και τον έλεγχο.

Ζητήστε την προσφορά σας σήμερα

1 + 2 =