Η εταιρεία ΔΟΜΟΠΛΕΞ ΛΤΔ, πιστή στις αρχές διαχείρισης και συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κατάρτισης MKR Mansystems Business Consultants, προχωρεί στην κατάρτιση του προσωπικού της με σκοπό την έγκαιρη και επιτυχή υλοποίηση της εφαρμογής του αναθεωρημένου Προτύπου Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2015
Η ποιότητα είναι στρατηγικό πλεονέκτημα για την Εταιρεία και η εφαρμογή αυτής της πολιτικής είναι ευθύνη κάθε μέλους του προσωπικού της.