Η εταιρεία

Η εταιρεία ΔΟΜΟΠΛΕΞ ΛΤΔ δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία όλων των ειδών πλεγμάτων από συγκολλημένο σύρμα ή από ευθύγραμμες ράβδους χάλυβα Οπλισμού, κατέχοντας ηγετική θέση στην Κυπριακή αγορά.

Πολιτική της ΔΟΜΟΠΛΕΞ ΛΤΔ είναι να αναπτύσσει, να παράγει και να εμπορεύεται προϊόντα ψηλής ποιότητας, τα οποία να ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών της, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των νέων ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

Ιδρύθηκε το 1983 από μία ομάδα Κυπριακών και Ελληνικών εταιρειών, που αποτέλεσε και την πρώτη σημαντική Ελλαδο-Κυπριακή βιομηχανική συνεργασία στο νησί. Η σχέση αυτή ενδυναμώθηκε το 2007 με την αύξηση της συμμετοχής της χαλυβουργίας “ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΟΜΟΠΛΕΞ ΛΤΔ, από 13,4% στο 45%.

Βασικά προϊόντα της εταιρείας είναι το σύνηθες Δομικό Πλέγμα, το Πλέγμα Μανδύα (Προκατασκευασμένος Εγκάρσιος Οπλισμός προς αντικατάσταση των συνδετήρων), τα προϊόντα SIDEFOR (Βιομηχανικός κλωβός συνδετήρων) και το Πλέγμα Περίφραξης σε φύλλα ή ρολά.

Το εργοστάσιο βρίσκεται στη Βιομηχανική Περιοχή Αγίου Αθανασίου, στη Λεμεσό. Χρησιμοποιώντας υπερσύχρονο και αυτοματοποιημένο βιομηχανικό εξοπλισμό και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης οικοδομικής βιομηχανίας.  

Η παραγωγή του εργοστασίου ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1984. Πρωτοπορώντας στον τομέα της , η εταιρεία ΔΟΜΟΠΛΕΞ ΛΤΔ έχει ουσιαστικά αναπτύξει και εμπεδώσει την χρήση των πλεγμάτων χάλυβα στην Οικοδομική Βιομηχανία του τόπου.

Με εμπιστοσύνη προς το μέλλον της βιομηχανίας στην Κύπρο, η εταιρεία έχει προχωρήσει την περίοδο 2009-2010 (στο μέσο της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης) σε μεγάλες επενδύσεις εκσυγχρονισμού, συμμορφούμενη πλήρως προς τα νέα πρότυπα για το χάλυβα, το Ευρωπαϊκό πρότυπο CYS EN 10080 και το Κυπριακό CYS 302.

Προσβλέποντας σε ένα καρποφόρο μέλλον στην ενωμένη ανοικτή αγορά της Ευρώπης, η ΔΟΜΟΠΛΕΞ ΛΤΔ έχει επενδύσει στην ποιότητα.  Διαθέτει δικό της Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου και  έτσι εφαρμόζει Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, πιστοποιημένο κατά το πρότυπο CYS EN ISO 9001:2008.